Citrine/HT | Manual

Welcome

☞ x := Objè nouvo.
x sou: 'greet:' fè: { :somebody
☞ greeting := 'Hello you!'.
greeting you: somebody.
✎ ekri: greeting, kanpe.
}.
x greet: 'World'.
Hello World!