Citrine/KU | Manual

[ Boolean ] ≠ [ Boolean ]

(Rast ≠ şaş) rast: {
✎ nivîsîn: ‘x’.
}.
x