Citrine/KU | Manual

[ Boolean ] ne

✎ nivîsîn: Rast ne, rawestan.
✎ nivîsîn: şaş ne, rawestan.
✎ nivîsîn: Rast ne ne, rawestan.
✎ nivîsîn: şaş ne ne ne, rawestan.
şaş
Rast
Rast
Rast