Citrine/KU | Manual

[ Dosî ] rêzok: [ Ben ].

☞ x ≔ Dosî rêzok: Cîhê pelê /usr games.
✎ nivîsîn: x, rawestan.
Rêzok ← ((Qert nşh) danîn:‘folder’ li:‘type’, danîn:‘..’ li:‘file’) ; ((Qert nşh) danîn:‘file’ li:‘type’, danîn:‘lbreakout2’ li:‘file’) ; ((Qert nşh) danîn:‘file’ li:‘type’, danîn:‘cowthink’ li:‘file’) ; ((Qert nşh) danîn:‘file’ li:‘type’, danîn:‘peg-e’ li:‘file’) ; ((Qert nşh) danîn:‘folder’ li:‘type’, danîn:‘.’ li:‘file’) ; ((Qert nşh) danîn:‘file’ li:‘type’, danîn:‘lbreakout2server’ li:‘file’) ; ((Qert nşh) danîn:‘file’ li:‘type’, danîn:‘cowsay’ li:‘file’) ; ((Qert nşh) danîn:‘file’ li:‘type’, danîn:‘gnome-mahjongg’ li:‘file’) ; ((Qert nşh) danîn:‘file’ li:‘type’, danîn:‘swell-foop’ li:‘file’)