Citrine/KU | Manual

[ Boolean ] ne jî: [ Boolean ]

☞ x ≔ ( 1 > 2 ) ne jî: ( 2 > 3 ).
☞ y ≔ ( 2 > 1 ) ne jî: ( 3 > 2 ).
✎ nivîsîn: x, rawestan.
✎ nivîsîn: y, rawestan.
Rast
şaş