Citrine/KU | Manual

[ Navê dizî ] set: [ Ben ] nirx: [ Tişt ]

☞ x ≔ { ✎ nivîsîn: (⚿ q + ‘!’), rawestan. }.
x set: ‘q’ nirx: ‘123’.
x rev.
123!