Citrine/KU | Manual

[ Navê dizî ] × [ Jimare ]

{ :i ✎ nivîsîn: i. } × 7. 1234567