Citrine/KU | Manual

[ Tişt ] bersiv: [ Ben ] _û: [ Ben ] _û: [ Ben ]

☞ x ≔ Tişt nşh.
x on: ‘bersiv:_û:_û:’ do: { :a :b :c
↲ (a + b + c).
}.
✎ nivîsîn: (x abc: ‘def’ ghi: ‘jkl’), rawestan.
abc:ghi:defjkl