Citrine/KU | Manual

[ Jimare ] hetta?

✎ nivîsîn: 2 hetta?, rawestan.
✎ nivîsîn: 3 hetta?, rawestan.
Rast
şaş