Citrine/KY | Manual

Welcome

☞ x := зат жаңы.
x боюнча: 'greet:' эмне: { :somebody
☞ greeting := 'Hello you!'.
greeting you: somebody.
✎ жаз: greeting, бирдиктүү.
}.
x greet: 'World'.
Hello World!