Citrine/MK | Manual

[ Низа ] претвори во предмет

☞ x ≔ Листа ← 1 ; 2 ; 3.
☞ a ≔ x низа.
☞ b ≔ a претвори во предмет.
✎ напиши: a тип, запре.
✎ напиши: a, запре.
✎ напиши: b тип, запре.
✎ напиши: b, запре.
Низа
Листа ← 1 ; 2 ; 3
Листа
Листа ← 1 ; 2 ; 3