Citrine/MK | Manual

[ Код ] грешка: [ Објект ].

{
овој блок за код грешка: ‘xxx’.
} фати: { :e
✎ напиши: e.
}, работи.
xxx