Citrine/MK | Manual

[ Листа ] замени: [ Број ] должина: [ Број ] со: [ Листа ].

☞ x ≔ Листа ← 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5.
☞ z ≔ Листа ← 9.
☞ y ≔ x замени: 2 должина: 1 со: z.
✎ напиши: y, запре.
Листа ← 1 ; 9 ; 3 ; 4 ; 5