Citrine/NE | Manual

[ नक्शा ] मानहरू

☞ x ≔ नक्शा नयाँ.
x aaa: ‘bbb’, ccc: ‘ddd’.
✎ लेख्नुहोस्: x मानहरू, रोक.
सूची ← ‘ddd’ ; ‘bbb’