Citrine/NE | Manual

[ क्षण ] बर्षको दिन

☞ t ≔ क्षण नयाँ.
✎ लेख्नुहोस्: t, रोक.
✎ लेख्नुहोस्: t बर्षको दिन, रोक.
2022-12-27 12:03:56
360