Citrine/NE | Manual

[ क्षण ] स्ट्रि

☞ x ≔ क्षण नयाँ.
✎ लेख्नुहोस्: x, रोक.
✎ लेख्नुहोस्: x स्ट्रि, रोक.
✎ लेख्नुहोस्: x _संख्या, रोक.
2022-06-04 12:33:06
2022-06-04 12:33:06
2022-06-04 12:33:06