Citrine/PA | Manual

[ ਨੀ ] _ਗਿਣਤੀ

☞ x ≔ ਨੀ.
✎ ਲਿਖੋ: x _ਗਿਣਤੀ, ਰੂਕੋ.
0