Citrine/SL | Manual

[ Trenutek ] vrvica

Trenutek on: ‘format:’ do: { ↲ ‘beautiful moment’. }.
Trenutek on: ‘time’ do: { ↲ ‘999’. }.
✎ napišite: Trenutek, konec.
✎ napišite: Trenutek številka, konec.
2021-12-05 17:14:38999