[ Taxane ] qaado hore

☞ x ≔ Taxane ← 1 ; 2 ; 3.
☞ y ≔ x qaado hore.
✎ qor: y, jooji.
✎ qor: x, jooji.
1
Taxane ← 2 ; 3