Citrine/SO | Manual

[ Walax ] ku saabsan: [ Xarig ] samee: [ Koodh ]

☞ q ≔ Walax cusub.
q ku saabsan: ‘abc:’ samee: { :p
⚿ abc ≔ p.
}.
q ku saabsan: ‘abc’ samee: {
↲ ⚿ abc.
}.
☞ a ≔ q cusub abc: ‘123’.
✎ qor: a abc, jooji.
123