Citrine/SO | Manual

[ Walax ] ku saabsan: [ Xarig ] samee: [ Koodh ]

☞ colorso ≔ Walax cusub.
colorso ku saabsan: ‘code:’ samee: { :x
⚿ rgb ≔ x.
}.
colorso ku saabsan: ‘code’ samee: {
↲ ⚿ rgb.
}.
☞ citrine ≔ colorso cusub code: ‘E4D00A’.
✎ qor: citrine code, jooji.
E4D00A