Citrine/SO | Manual

[ Fayl ] liiska: [ Xarig ].

☞ x ≔ Fayl liiska: Goob fayl /usr games.
✎ qor: x, jooji.
Liiska ← ((Khariidad cusub) dhigaa:‘folder’ at:‘type’, dhigaa:‘..’ at:‘file’) ; ((Khariidad cusub) dhigaa:‘file’ at:‘type’, dhigaa:‘lbreakout2’ at:‘file’) ; ((Khariidad cusub) dhigaa:‘file’ at:‘type’, dhigaa:‘cowthink’ at:‘file’) ; ((Khariidad cusub) dhigaa:‘file’ at:‘type’, dhigaa:‘peg-e’ at:‘file’) ; ((Khariidad cusub) dhigaa:‘folder’ at:‘type’, dhigaa:‘.’ at:‘file’) ; ((Khariidad cusub) dhigaa:‘file’ at:‘type’, dhigaa:‘lbreakout2server’ at:‘file’) ; ((Khariidad cusub) dhigaa:‘file’ at:‘type’, dhigaa:‘cowsay’ at:‘file’) ; ((Khariidad cusub) dhigaa:‘file’ at:‘type’, dhigaa:‘gnome-mahjongg’ at:‘file’) ; ((Khariidad cusub) dhigaa:‘file’ at:‘type’, dhigaa:‘swell-foop’ at:‘file’)