Citrine/SO | Manual

[ Barnaamij ] qalad: [ Xarig ]

Barnaamij qalad: ‘123’.


~$ x.ctr 2>1
123
~$_