Citrine/SO | Manual

[ Walax ] jawaab: [ Xarig ] iyo: [ Xarig ] iyo: [ Xarig ]

☞ x ≔ Walax cusub.
x ku saabsan: ‘jawaab:iyo:iyo:’ samee: { :a :b :c
↲ (a + b + c).
}.
✎ qor: (x abc: ‘def’ ghi: ‘jkl’), jooji.
abc:ghi:defjkl