[ Qoraal ] waxaa ku jira: [ Qoraal ]

☞ x ≔ ‘abc’ waxaa ku jira: ‘a’.
☞ y ≔ ‘abc’ waxaa ku jira: ‘z’.
✎ qor: x, jooji.
✎ qor: y, jooji.
Haa
Maya