Citrine/SO | Manual

[ Walax ] ka jawaab: [ Xarig ]

☞ x ≔ Walax cusub.
x ku saabsan: ‘ka jawaab:’ samee: { :a
↲ (a + ‘!’).
}.
✎ qor: x abc.
abc!