Citrine/SQ | Manual

Welcome

☞ x := Objekt i ri.
x në: 'greet:' të bëjë: { :somebody
☞ greeting := 'Hello you!'.
greeting you: somebody.
✎ shkruaj: greeting, ndaluar.
}.
x greet: 'World'.
Hello World!