Citrine/SU | Manual

[ Obyek ] pada: [ String ] ngalakukeun: [ Kode ]

☞ colorsu ≔ Obyek anyar.
colorsu pada: ‘code:’ ngalakukeun: { :x
⚿ rgb ≔ x.
}.
colorsu pada: ‘code’ ngalakukeun: {
↲ ⚿ rgb.
}.
☞ citrine ≔ colorsu anyar code: ‘E4D00A’.
✎ nulis: citrine code, eureun.
E4D00A