Citrine/SU | Manual

[ Nyarios ] senar

Nyarios pada: ‘format:’ ngalakukeun: { ↲ ‘beautiful moment’. }.
Nyarios pada: ‘time’ ngalakukeun: { ↲ ‘999’. }.
✎ nulis: Nyarios, tungtung.
✎ nulis: Nyarios jumlah, tungtung.
2021-09-29 17:13:14999