Citrine/SU | Manual

[ Kode ] kasalahan: [ Obyek ].

{
blok blok ieu kasalahan: ‘xxx’.
} nyekel__: { :e
✎ nulis: e.
}, lalumpatan.
xxx