Citrine/VI | Manual

[ Boolean ] phá vỡ

{ :i
✎ viết: i, dừng lại.
(i > 10) phá vỡ.
} × 20.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11