Citrine/VI | Manual

[ Văn bản ] từ: [ Con số ] chiều dài: [ Con số ]

☞ x ≔ ‘qwerty’ từ: 2 chiều dài: 3.
✎ viết: x, dừng lại.
wer