Citrine/VI | Manual

[ Bản đồ ] mục

☞ x ≔ Bản đồ mới.
x aaa: ‘bbb’, ccc: ‘ddd’.
✎ viết: x mục, dừng lại.
Danh sách ← ‘ccc’ ; ‘aaa’