Citrine/VI | Manual

[ Con số ] làm tròn trở lên

☞ x ≔ 4,5.
✎ viết: x làm tròn trở lên, dừng lại.
5