Citrine/VI | Manual

[ Văn bản ] nhân vật

☞ x ≔ ‘123’ nhân vật.
✎ viết: x, dừng lại.
Loạt ← ‘1’ ; ‘2’ ; ‘3’