Citrine/VI | Manual

[ Văn bản ] cuối cùng: [ Văn bản ]

☞ x ≔ ‘abca’ cuối cùng: ‘a’.
✎ viết: x, dừng lại.
4