Citrine/VI | Manual

[ Văn bản ] chữ hoa

✎ viết: ‘abc’ chữ hoa, dừng lại. ABC