Citrine/VI | Manual

[ Chốc lát ] các ngày trong tuần

☞ t ≔ Chốc lát mới.
✎ viết: t, dừng lại.
✎ viết: t các ngày trong tuần, dừng lại.
2022-12-27 12:03:59
3