Citrine/VI | Manual

[ Vật ] trả lời: [ Văn bản ]

☞ x ≔ Vật mới.
x trên: ‘trả lời:’ làm: { :a
↲ (a + ‘!’).
}.
✎ viết: x abc.
abc!