Citrine/VI | Manual

[ Tập tin ] con đường

☞ f ≔ Tập tin mới: (Địa điểm tmp: ‘test.txt’).
✎ viết: f con đường, dừng lại.
tmp/test.txt