Citrine/VI | Manual

[ Vật ] trả lời: [ Văn bản ] và: [ Văn bản ]

☞ x ≔ Vật mới.
x trên: ‘trả lời:và:’ làm: { :a :b
↲ (a + b).
}.
✎ viết: (x abc: ‘def’), dừng lại.
✎ viết: x a ‘bc’, dừng lại.
abc:def
abc