Citrine/VI | Manual

[ Chương trình ] văn bản

☞ x ≔ Chương trình văn bản.
✎ viết: x, dừng lại.
Citrine/VI