Citrine/VI | Manual

[ Con số ] làm tròn xuống

☞ x ≔ 4,5.
✎ viết: x làm tròn xuống, dừng lại.
4