Citrine/VI | Manual

[ Chốc lát ] tuần

☞ t ≔ Chốc lát mới.
✎ viết: t, dừng lại.
✎ viết: t tuần, dừng lại.
2022-12-27 12:04:07
52