Citrine/VI | Manual

[ Văn bản ] + [ Văn bản ]

☞ x ≔ ‘ABC’.
☞ y ≔ ‘DEF’.
☞ z ≔ x + y.
✎ viết: z, dừng lại.
ABCDEF