Citrine/VI | Manual

[ Danh sách ] đếm

☞ x ≔ Danh sách ← 1 ; 2 ; 3.
✎ viết: x đếm, dừng lại.
3