Citrine/VI | Manual

[ Văn bản ] bù lại: [ Con số ]

☞ x ≔ ‘qwerty’ bù lại: 2.
✎ viết: x, dừng lại.
erty