Citrine/VI | Manual

Chốc lát

☞ x ≔ Chốc lát mới.
✎ viết: x, dừng lại.
2022-12-27 12:03:31