Citrine/VI | Manual

[ Loạt ] Đầu tiên

☞ x ≔ Loạt ← 1 ; 2 ; 3 ; 4.
☞ y ≔ x Đầu tiên.
✎ viết: x, dừng lại.
✎ viết: y, dừng lại.
Loạt ← 1 ; 2 ; 3 ; 4
1