Citrine/VI | Manual

[ Loạt ] văn bản

☞ x ≔ Loạt ← ‘a’ ; ‘b’ ; ‘c’.
☞ y ≔ x văn bản.
✎ viết: y, dừng lại.
Loạt ← ‘a’ ; ‘b’ ; ‘c’