Citrine/VI | Manual

[ Loạt ] lấy phần tử đầu tiên

☞ x ≔ Loạt ← 1 ; 2 ; 3.
☞ y ≔ x lấy phần tử đầu tiên.
✎ viết: y, dừng lại.
✎ viết: x, dừng lại.
1
Loạt ← 2 ; 3